جریان

اراده و وفاداری به قول‌ها

جریان

اراده و وفاداری به قول‌ها

یه آدم ساده!

آخرین مطالب
  • ۲۲ آذر ۹۸ ، ۱۷:۳۳ Dream
  • ۰۶ آذر ۹۸ ، ۰۹:۴۲ -
  • ۲۸ آبان ۹۸ ، ۲۰:۲۴ -
139610220835: درسته هیچی سیستم‌عامل نخوندم اما یه امروز رو می‌خوام وحشتناک تلاش کنم تا به خودم ثابت کنم که تلاشگرم. فارغ از نتیجه.

139606181611: دیگه Dota 2 بازی نمیکنم.

139603312052: میخوام بابا لنگ دراز شم ولی قدم بلند نیست که...

139603101057: دیشب وقتی بهم گفت "عمو" دلم ریخت براش و حس کردم دیگه واقعا بزرگ شدم. وقتی بغلش کردم و آوردمش اینور نرده خیلی حس
 خوبی بود. 

139603080910: اگر تا قبل از خودت را درگیر یکاری کنی بگی سخته و طرفش نری، تو واقعا احمقی!